Neerslag

Neerslag

Wateroverlast en -tekort

Neerslag, in Nederland veelal regen, is wel het meest besproken onderwerp in de meteorologie. Nauwkeurige en betrouwbare neerslagdata is van belang voor een groot aantal processen. Het meest voor de hand liggend is het voorkomen van wateroverlast en watertekort.

Neerslagdata

Teveel aan water moeten we bergen of afvoeren, een gebrek aan water moeten we aanvullen. Voor het opstellen van waterbalansen is nauwkeurige neerslagdata van groot belang.

RMA Hydromet biedt een totaalpakket. Wij adviseren onze klanten over de beste manier van het inrichten van een neerslag meetnetwerk. Wij verzorgen vervolgens de installatie en het onderhoud van de neerslagmeters. De data leveren wij af in een gewenst formaat, op een gewenste frequentie en op een door de klant aangegeven server. RMA Hydromet kan de datatransmissie en de eerste datavalidatie ook overnemen. Onze klanten kopen dan alleen betrouwbare neerslagdata. 

Neerslagmeters

Wij bieden neerslagmeters aan die werken volgens de principes kantelbak, weeg, radar- of laser. De neerslagmeters volgens het kantelbak mechanisme en het weeg principe zijn het meest standaard om de hoeveelheid neerslag te meten. 

Omdat naast de hoeveelheid, de kennis van de samenstelling van de neerslag steeds belangrijker wordt, leveren we ook neerslagmeters die de samenstelling van de neerslag meten. Hagelbuien kunnen bijvoorbeeld grote schade aan kassen veroorzaken, maar ook aan de bladen van windturbines.

Het meten van het type neerslag kan niet met de standaard neerslagmeters. Hiervoor gebruiken we radar- en laser technieken. Deze technieken meten de afmetingen van de druppels en de valsnelheid, waaruit vervolgens is af te leiden, hoeveel neerslag er valt, van welk type en wat de intensiteit is.

Kantelbak mechanisme

Deze neerslagmeters zijn redelijk eenvoudig van constructie en in verhouding goedkoop. Als ze niet van een verwarming zijn voorzien, verbruiken ze geen stroom. De hoeveelheid neerslag wordt bepaald door te registreren hoe vaak het regen opvangbakje kantelt. Het bakje kantelt als het vol is bij 0,1 of 0,2 mm. Het nadeel is dat de onnauwkeurigheid toeneemt als de intensiteit van de buien toeneemt. Daarnaast heeft dit type neerslagmeter meer onderhoud nodig.

Weeg principe

Dit type neerslagmeter vangt de neerslag op in een reservoir. Het gewicht van de inhoud hiervan wordt met een nauwkeurige meetcel gemeten. Hieruit is de hoeveelheid neerslag exact te bepalen. Deze neerslagmeter is heel nauwkeurig en vraagt weinig onderhoud. Dit type wordt veel gebruikt door weerdiensten en toegepast in het hoofdmeetnet.

Radar principe

Dit type regenmeter meet met een radar de afmeting en de snelheid van de druppels. Hieruit is niet alleen de hoeveelheid neerslag en de intensiteit, maar ook het type neerslag af te leiden. De nauwkeurigheid van de sensor neemt toe als de intensiteit van de neerslag toeneemt. Dit type neerslagmeter is erg geschikt om het hoofdmeetnet bestaande uit bijvoorbeeld Pluvio 2 neerslagmeters (weeg principe) te verdichten, zodat er een duidelijk beeld ontstaat over hoe een bui zich over een bepaald gebied verspreidt.

Laser principe

Met dit meetprincipe kan het hele spectrum van de neerslag worden gemeten. Dat houdt in dat er een zeer nauwkeurig beeld is te krijgen van de hoeveelheid, de intensiteit en de samenstelling van de neerslag. Een lasermeting is veel nauwkeuriger dan een radarmeting. Deze neerslagmeters worden veel gebruikt in studies waarbij men een duidelijk beeld wil krijgen van de samenstelling van de neerslag.

Meer weten? Neem contact op