Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Kwaliteit oppervlaktewater

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is de laatste jaren sterk verbeterd. Maar door toename van de bevolking en door intensivering van industrie en landbouw neemt de druk op de kwaliteit van het oppervlaktewater steeds verder toe. Om veilig in en om oppervlaktewater te kunnen recreëren is een goede kwaliteit van het oppervlaktewater belangrijk voor de volksgezondheid. Met name blauwalgen kunnen voor ernstige problemen zorgen in het zomerseizoen.

Kwaliteit grondwater

Grondwater is een belangrijke bron voor de bereiding van ons drinkwater. De kwaliteit van het grondwater wordt bedreigd door verontreiniging met chemische stoffen. Deze producten pasten we vroeger veel meer toe, waardoor we nu opgescheept zitten met een erfenis uit het verleden. Het is waarschijnlijk dat in de toekomst bereiding van voldoende drinkwater uit grondwater niet meer mogelijk is. Steeds vaker zal oppervlaktewater gebruikt gaan worden.

Meetinstrumenten waterkwaliteit

Duidelijk is dat voor het afwegen van alle belangen en het bewaken van de kwaliteit van ons water, goede en nauwkeurige meetinstrumenten noodzakelijk zijn. RMA Hydromet heeft meerdere waterkwaliteit sensoren in de product range. Wij zoeken met onze klanten de meest geschikte en passende oplossingen. Wij maken, naast een breed assortiment van sensoren, gebruik van meerdere communicatiemiddelen en dataverzamelsystemen.

Bekijk al onze waterkwaliteit sensoren