Waterpeil

Waterpeil

Modern waterbeheer

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Daarom is het beheer van het water sinds mensenheugenis al een uitdaging. Door de eeuwen heen werden er steeds nieuwere technieken gebruikt om het waterpeil te beheren en beheersen. Waar de uitdaging in het verleden vooral lag bij het 'houden van droge voeten', wordt waterconservering tegenwoordig steeds belangrijker. Water vasthouden als het kan en afvoeren als het noodzakelijk is. Daarbij balanceren we steeds meer op het randje.

Peilbeheer

Als basis voor modern waterbeheer is een nauwkeurige en betrouwbare niveaumeting nodig. En omdat we steeds meer afhankelijk worden van data uit deze metingen, kan een verkeerde niveaumeting grote gevolgen hebben. Naast een nauwkeurige en betrouwbare waterniveaumeeting, is inzicht in de verwachte wateraanvoer en neerslag ook van groot belang. Kennis van de totale kringloop van het water (de waterbalans), kan niet missen bij modern peilbeheer.

Waterpeil meten

Peilmeting van oppervlaktewater en grondwater is op verschillende manieren mogelijk. Wij zoeken samen met onze klanten de meest geschikte en passende oplossing. Wij maken daarbij gebruik van een breed assortiment van niveausensoren, communicatiemiddelen en dataverzamelsystemen.

Bekijk al onze niveausensoren