Waterconservering

Waterconservering

Klimaatverandering

Het klimaat wijzigt. Dat is duidelijk. De hoeveelheid neerslag die er jaarlijks valt, verandert nog weinig. De intensiteit van de buien verandert wel sneller dan verwacht. Dit leidt tot een dilemma. Aan de ene kant willen we het regenwater vasthouden en conserveren, aan de andere kant moeten we het water afvoeren om overlast te voorkomen.

Ritme voor de Regen

In een studietraject 'Ritme voor de Regen' onderzoekt RMA Hydromet of het mogelijk is op een verantwoorde manier regenwater op te vangen en te gebruiken in tijden van droogte. Bij ons kantoor in Hellendoorn zijn daarom voorzieningen aangebracht en meetsystemen geïnstalleerd.

Opvang regenwater

Alle neerslag die er valt wordt opgeslagen in een tank van 10m3 en gebruikt in het 'grijs water' circuit. Met het grijze water spoelen we de toiletten door, voeden we de buitenkraan en besproeien we de tuin. Op basis van neerslagmeting en neerslagverwachting zorgen we ervoor dat de volgende regenbui altijd wordt opgevangen in de tank. Dat betekent dat de tank altijd voldoende capaciteit heeft om de volgende regenbui te bergen. Als dat nodig is lozen we voorafgaand aan de bui water uit de tank op het grondwater of op de riolering die dan nog voldoende capaciteit heeft om het water uit de tank af te voeren.

Bergingscapaciteit

Samen met rioolbeheerders gaan wij na of dit systeem, bij toepassing op een grotere schaal in de bebouwde kom, de beschikbare bergingscapaciteit in rioolsystemen flexibeler kan maken. Het aanleggen van grote bergingsbassins is dan niet meer nodig. Ook is het opgevangen regenwater dan te gebruiken voor andere doeleinden. Op deze wijze snijdt het mes aan twee kanten.

Verantwoord watergebruik

RMA Hydromet is continu op zoek naar nieuwe technieken ter verbetering van verantwoord gebruik van water. We werken daarbij intensief samen met andere organisaties en leveranciers en delen onze kennis graag.

Meer weten over regenwateropvang en hergebruik? Neem contact op