Verontreiniging

Verontreiniging

Afvoer afvalwater

In Nederland hanteren we de regel 'de vervuiler betaalt'. Dat betekent dat we moeten betalen voor de afvoer van afvalwater. Het te lozen afvalwater op het oppervlaktewater of het riool moet aan steeds zwaardere chemische randvoorwaarden voldoen.

Vervuiling oppervlaktewater

De verleiding om illegaal te lozen neemt dan ook steeds verder toe. Het waterschap constateert vaak pas op de zuivering dat er chemisch verontreinigd water geloosd is. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de bacteriën die noodzakelijk zijn bij het zuiveringsproces. 

Het komt zelfs voor dat een zuivering vanwege een vervuiling volledig stil valt. Om dit te voorkomen zetten waterschappen steeds vaker mobiele opsporingsapparatuur in, waarbij ze aan de hand van een beperkt aantal parameters de kwaliteit van het oppervlaktewater monitoren. Als de apparatuur aangeeft dat het water vervuild is, kan er eventueel automatisch een monster worden genomen. Op basis van deze gegevens is het mogelijk de vervuiler te achterhalen.

Rioolwater overstort

Bij illegale lozing op het riool, worden deze systemen ook ingezet in rioolsystemen. Omdat de intensiteit van de buien in de zomer toeneemt, is het niet altijd te voorkomen dat de riolering via een overstortconstructie loost op het oppervlakte water. 

Om het effect van zo'n lozing op de waterkwaliteit van het ontvangende water te monitoren, zijn kleine mobiele systemen nodig die bijvoorbeeld het zuurstofgehalte en de troebelheid op een aantal locaties in de buurt van de overstort monitoren. Hierdoor krijgen we inzicht in het effect van een overstort. Op die manier is het mogelijk om tijdig in te springen bij dreigende calamiteiten zoals vissterfte door zuurstof tekort.

Meten waterkwaliteit

Voor alle uitdagingen op het gebied van waterverontreiniging werken wij samen met onze klanten passende oplossingen uit.

Meer weten? Neem contact op