Privacyverklaring

Privacyverklaring

RMA Hydromet (hierna RMA) respecteert uw privacy. RMA zal uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. RMA raadt u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, omdat wijzigingen in het beleid kunnen worden aangebracht.

Toepassing

RMA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. RMA is gevestigd te (7447 MA) Hellendoorn te Erve Nijenhorst 8 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01137173.

Welke persoonsgegevens verwerkt RMA?

RMA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten van RMA en/of omdat u deze gegevens zelf aan RMA verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens omvat de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens danwel de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen binnen RMA. De toegang tot de website is strikt persoonlijk. RMA verwerkt enkel uw e-mailadres en overige gegevens die u actief verstrekt aan RMA. Voor de toegang tot het portaal, dashboard en de app van RMA worden uw naam, adresgegevens, postcode, woonplaats en e-mailadres verwerkt.

Met welk doel verwerkt RMA uw persoonsgegevens?

RMA verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening van RMA uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruikt RMA de verstrekte gegevens voor aanpassingen en verbeteringen van haar software, hardware, services en adviezen. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

RMA bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Facturen en financiële administratie worden 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens aan derden

RMA verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers of partijen betrokken bij de overeenkomst, zal RMA een verwerkingsovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt te allen tijde een verzoek doen bij RMA om uw gegevens in te zien. Tevens kunt u een verzoek doen om uw gegevens aan te laten passen, te laten verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt voldaan door RMA worden de persoonsgegevens binnen een maand verwijderd.

Bezwaar en klachtrecht

Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken bij RMA. RMA wijst u bovendien op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens