Water aan- en afvoer

Water aan- en afvoer

Watermanagement

Omdat Nederland een vlak land is en voor een groot deel onder het zeeniveau ligt, moeten we steeds meer moeite doen om droge voeten te houden. Tegelijkertijd moeten we zuinig omgaan met het water dat we hebben. We proberen het water zo lang mogelijk vast te houden en als afvoer noodzakelijk is, dan willen we dat doen met zo weinig mogelijk inspanning. Maar, de veiligheid moet altijd gewaarborgd blijven. Deze manier van watermanagement is een constante uitdaging, waarbij een afweging van maatschappelijke belangen een steeds grotere rol speelt. 

Hydrologische modellen

Om op een verantwoorde manier het water te managen, is naast inzicht in de actuele situatie, ook inzicht in de verwachte situatie, de toekomst, van belang. We willen precies weten hoe het water beweegt door onze rivieren, kanalen en waterlopen om elke m3 zo slim mogelijk te gebruiken. Modellen gebruiken de meetgegevens om scenario’s uit te werken over de te verwachten situatie. In deze modellen zijn ook meteorologische data opgenomen.

Berekenen waterdebiet

Het berekenen van de waterafvoer, oftewel het debiet, is mogelijk. Daarvoor zijn meerdere methoden en hulpmiddelen beschikbaar. Wij verwijzen hiervoor voor de duidelijkheid naar het “Handboek debiet meten in open waterlopen”.

Meetstuwen

Voor het berekenen van afvoeren worden op grote schaal nog steeds meetstuwen gebruikt. Hierbij wordt het debiet berekend op basis van de klepstand en overstortende straal. Vaak worden meetstuwen tegenwoordig verwijderd als gevolg van herinrichtingen en voor onder andere de vismigratie. Ook blijkt dat, met name tijdens piekafvoeren, de bepaling van het debiet met behulp van een stuwformule niet nauwkeurig genoeg is. Met name op het moment dat een stuw in verdronken toestand raakt. Dit maakt het nodig om het debiet op een andere wijze te meten.

Meten stroomsnelheid

Het meten van stroomsnelheden en debieten van oppervlaktewater is op verschillende manieren mogelijk. Wij zoeken samen met onze klanten de meest geschikte en passende oplossing en kunnen bijvoorbeeld de volgende technieken aanbieden:

  • Side lookers, sensoren onder water gemonteerd nabij de oever;
  • Up lookers, sensoren op de bodem gemonteerd;
  • Surface Velocity Radar, sensor die boven water, contactloos de stroomsnelheid aan de oppervlakte meet;
  • Time-Travel systemen, systeem dat door middel van een meetkruis de stroomsnelheid bepaalt;
  • Systemen in of op een pijp gemonteerd om de stroomsnelheid in de pijp te meten.

Meer informatie over onze stroomsnelheid sensoren