Nitraat

Nitraat

Nitraatconcentratie

De afgelopen dertig jaren nam de overheid maatregelen waardoor de concentraties stikstof en fosfor sterk daalden. Hierdoor is de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verbeterd. Maar de waterkwaliteit is nog niet overal voldoende.

In de bovenste meter van het grondwater van meer dan de helft van de landbouwbedrijven in de zand- en lössregio is de nitraatconcentratie te hoog. Dit geldt ook voor de bovenste meter van het grondwater in ruim dertig van de circa 200 grondwaterbeschermingsgebieden. Ook voldoet een groot deel van de oppervlaktewateren nog niet aan de gewenste kwaliteit en zijn de concentraties stikstof en fosfor er te hoog.

Uitspoeling

Stikstof en fosfor zijn stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om gewassen beter te laten groeien. Een teveel aan stikstof en fosfor kan wegspoelen naar het grond- en oppervlaktewater en dat vervuilen. Nitraat is een van de vormen waarin stikstof voorkomt in de bodem en het water. 

De verbeterde waterkwaliteit komt vooral doordat boeren steeds minder mest zijn gaan gebruiken. Hierdoor nam het te veel aan stikstof en fosfor in de bodem af. Dit betekent ook dat er minder nitraat met regenwater wegzakt naar diepere lagen in de bodem en zo in het grondwater terechtkomt. Hoe minder stikstof en fosfor in de bodem en in het grondwater zit, hoe minder er naar het oppervlaktewater stroomt.

Nitraatsensor

Het is belangrijk om schoon grond- en oppervlaktewater te hebben waar drinkwater van kan worden gemaakt. Ook zorgt schoon oppervlaktewater ervoor dat er meer verschillende planten en dieren kunnen leven in het water. 

Monitoring van nitraat in het oppervlaktewater is sinds kort betrouwbaar mogelijk met de NICO sensor. Deze nitraatsensor is getest door het RIVM. De NICO sensor combineert betrouwbaarheid met gebruiksvriendelijkheid en lage operationele kosten. De sensor maakt gebruik van optische UV-absorptietechnologie voor de bepaling van nitraatconcentraties in zoet oppervlakte- en grondwater. De berekening van nitraat uit het gefilterde absorptiespectrum omvat compensaties voor troebelheid en organische storingen. Nitraatmetingen zijn in combinatie met onze dataloggers in real-time beschikbaar. De optionele wisser vermindert de onderhoudsvereisten en verlengt de inzetduur voor continue metingen.  

Meer weten over de nitraatsensor? Neem contact op