Nieuws

RMA Hydromet voor slim waterbeheer. Mis daarover niets.

Installatie Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat installeerde meerdere extra systemen van RMA Hydromet om de actuele waterstand in de Rijn te kunnen monitoren.

Het huidige neerslagtekort zit ruim boven de 5 procent droogste jaren en nadert het niveau in 2018. Het wordt in steeds meer gebieden lastig om voldoende water aan te voeren en aan de watervraag van alle gebruikers te voldoen.

Natuurgebieden staan onder druk, de landbouw merkt de effecten en de hinder voor de scheepvaart blijft toenemen. De aanvoer van de Rijn bij Lobith is met ca. 690 m3/s zeer laag en daalt richting 650 m3/s.