Nieuws

RMA Hydromet voor slim waterbeheer. Mis daarover niets.

Regenmeter onderhoud

Een betrouwbare neerslagmeting is van groot belang. Goed en regelmatig onderhoud is daarvoor noodzakelijk.

RMA Hydromet verzorgt het onderhoud van Pluvio regenmeters voor meerdere waterschappen. Het onderhoud bestaat uit reinigen van de meetopstelling en kalibreren van de driepunts weeginrichting.