Nieuws

RMA Hydromet voor slim waterbeheer. Mis daarover niets.

Start RMA Hydromet

Per 1 februari 2021 start RMA Hydromet. Rob ter Brake, een waterprofessional met ruim 30 jaren ervaring, stuurt deze divisie van RMA aan.

Water en landbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor RMA is het dan ook een logische keuze om de landbouwactiviteiten richting de watersector uit te breiden.

In de afgelopen jaren heeft Rob de watermarkt voor OTT Hydromet in Nederland succesvol ontwikkeld. Vanuit de nieuwe RMA vestiging in Hellendoorn blijft Rob het vertrouwde gezicht voor klanten. Met RMA Hydromet is de ondersteuning van OTT producten in de watersector in Nederland voor de toekomst geborgd.

RMA Hydromet richt zich op slim waterbeheer en schoon water. De online en op afstand verzamelde metingen van bijvoorbeeld peilstanden, stroomsnelheid, waterkwaliteit en meteorologische gegevens vertalen wij naar slimme dashboards voor praktisch gebruik door waterbeheerders.