Nieuws

RMA Hydromet voor slim waterbeheer. Mis daarover niets.

Nitraatsensor voor RIVM

RMA Hydromet levert een TrioS nitraatsensor met meetcel aan RIVM die volautomatisch bemonstert. 

In tegenstelling tot bestaande oplossingen, die vaak groot zijn en veel energie vragen, is dit volledig automatisch bemonsteringssysteem een uiterst compacte oplossing die geheel wordt gevoed door een klein zonnepaneel.

Het systeem vult elke 15 minuten de flowcell en meet dan het nitraatgehalte in het water. Doordat het water wordt aangezogen kan er nu nitraat worden gemeten in watergangen waar vrijwel geen water in staat of zelfs in drains. Elk uur wordt het gehele systeem automatisch doorgespoeld.

Een XLink 500 datalogger voorzien van telemetrie stuurt het geheel aan. De data wordt elk uur doorgestuurd naar de server van het RIVM en als backup naar de server van RMA Hydromet.

Geïnteresseerd? Wij voorzien u graag van meer informatie.